Logo

OFERTA DE BENS EN LIQUIDACIÓ CONCURSAL

 

LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT

Demani cita per Telèfon

 932 060 909

LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT
Demani cita

 932 060 909
 
 
 
 

Advocats Especialitzats en Dret Mercantil a Barcelona i Tarragona

El nostre Despatx presta una àmplia gamma de serveis jurídics, entre els quals es destaquen els següents:

Assessorament permanent i / o específic en relació amb totes les matèries pròpies del dret mercantil.
Constitució de societats mercantils i altres tipus d'entitats (SCP, Joint Venture, UTE, ...).
Redacció d'estatuts, clàusules estatutàries especials.
Assessorament en temes propis dels òrgans socials; responsabilitat de consellers i administradors.
Secretaria jurídica i compliment de les formalitats recurrents derivades de el Dret de Societats.
Pautes de control i acords de socis.
Relacions contractuals entre accionistes, inversors, deutors i creditors.
Reorganitzacions corporatives i de grups. Transformacions, fusions, escissions i dissolucions.
Estructures societàries internacionals.
Regulació d'inversions estrangeres a Espanya i espanyoles a l'exterior.
Acords comercials, incloent contractes de compra i venda, opció, distribució, outsourcing, agència, franquícia i investigació i desenvolupament, LOI.
Auditoria en temes jurídics i control de filials.
Propietat industrial. Patents i Marques.
Assessorament en matèria d'acords restrictius i abusos de posició dominant.
Assessorament i direcció lletrada en la reclamació de danys i perjudicis derivats d'actes de competència deslleial i actuacions anticompetitives.

Advocats en Dret Mercantil a Barcelona i Tarragona